Brok 10 (31/07/19)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Billedet viser Howard S. Schwartz – amerikansk filosof og professor, samt i flere bøger en markant kritiker af den politiske korrekthed i Vesten. Mere om ham i slutningen.

Den søde ferietid er endnu ikke helt forbi, men dog så fremskreden, at knolden lige så stille begynder at rotere igen. Med dette nye brok til følge:

Har læst om lægehuse, der har svært ved at rekruttere mandligt personale, og hvor der derfor kun er læger af hunkøn. Det har fået flere mandlige kunder til at fravælge dem. Ikke på grund af lidt snue, men der kan være noget, en mand helst vil have en mand til at tage sig af. F.eks. en recept til en smule Viagra (selv om nu lige DET var noget, kvinder ville have forståelse for – sikkert af bitter erfaring).

Det er ikke så let, når deciderede mænd ikke længere lader sig opstøve. Men i Island har man indført kønsneutrale navne – Sofus Sofie eller Sofie Sofus (alt efter temperament). Man kunne også sige, at de smarte islændinge har opfundet en ny race, der både er mand og kvinde, eller hverken eller. Så hvorfor ikke få ansat nogle af den slags på danske lægeklinikker? Så kunne alle uden blusel møde op med skavanker på diverse kropsdele.

Vi snakker om lighed. Og det gør vi i høj grad i en tid, hvor de gode gamle frihedskæmpere, dem fra besættelsestiden, er udskiftet med totalitære lighedskæmpere. På alle fronter, ikke mindst den kønspolitiske. For dem er en dekonstruktion af kønnet en absolut nødvendighed.

Forholdet mellem mand og kvinde har Søren Kierkegaard selvfølgelig også en holdning til, men den vil næppe gøre ham populær i videre kredse. Godt der er så forsvindende få, der læser ham (og endnu færre der forstår ham). Hør bare her:

”At Qvinden er mere sandselig end Manden, viser strax hendes legemlige Organisation. Nærmere at udføre det, er ikke min Sag; men en Opgave for Physiologien. Derimod skal jeg vise min Sætning paa en anden Maade, nemlig ved æsthetisk at føre hende ind under hendes ideale Synspunkt, hvilket er Skjønheden, mindende om, at den Omstændighed, at dette er hendes ideale Synspunkt, netop viser, at hun er mere sandselig end manden.”

Og lidt længere nede: ”Naar Skjønheden maa raade, da tilvejebringer den en Synthese, hvor Aanden er udelukket.”

Hans arkaiske sprog er tillige som sædvanlig ret så krypteret, men jeg kan røbe, at den Ikke får for lidt. Kvinder bestemmes ganske enkelt som sanselige og uden ånd.

Det er åbenbart forklaringen på, at han selv holdt sig på afstand af det smukke køn – for at beskytte sin egen åndelige habitus! Nu kan jeg høre en raslen fra feministernes sabler og denne gang vist med god grund. Thi for en gangs skyld har geniet altså ikke helt ret. Allerede præmissen i hans generaliserende argumentation er tvivlsom, og konklusionen nærmer sig derfor i betænkelig grad et uholdbart postulat.

Men at kvinder ofte er sanselige, det er nu rigtigt nok – ha, ha! Og når de fleste mænd forstår at værdsætte det, er de aldrig en snus bedre end dem, for bliver jo så selv en del af åndløsheden, i hvert fald som Kierkegaard i den her sammenhæng definerer den.

Bag diverse løjerligheder i mit brok her gemmer sig imidlertid en vis alvor. De skarpsindige vil have vejret en snert af opgør med den politiske korrektheds terroriserende konformitet. Derfor denne reference til slut:

“For det infantiliserede menneske i dets imaginære verden er virkeligheden ikke til. Ikke engang de basale realiteter, man ellers ikke kan flygte fra, eftersom de står skrevet i et utvetydigt sprog i ens egen krop: Man er ved fødslen enten mand eller kvinde.”

(Howard S. Schwartz)

(Alle ville i øvrigt have gavn af den mands dybsindige analyser af fænomenet Political Correctness, for de udvider i den grad ens horisont. Lidt livsstilsvejledning og ”kostråd” skal der også være plads til i disse klummer).

SA

Skriv et svar