Sprogets af- og tilsløringer. Heideggers poetiske værenstænkning og hans dekonstruktion af den filosofiske rationalitet.

Foredrag af Jørgen Hass (Århus Universitet 2012)

Kommenteret af Sabbath Andersen (SA)

0
0