Preben Søgaard Larsen (PSL)

Digter med opladt opmærksomhed – rettet mod det digteriske projekt; som er refleksioner over tomheden, at alting har en foreløbig eksistens. At udforske aspekter af, at alting er en del af tomheden, at beskrive den sande mening med altings foreløbige eksistens.

Digterens udfordring går ud på at se bort fra selvcentrerede og rodfæstede ideer for at indse denne sandhed, således at lidelsen ikke længere vil være en del af vores liv.

At erkende sandheden er at leve – at eksistere i nuet; at vi ikke er afhængige af nogen eksistens, men at alting blot er øjeblikkets manifestation.

Tekster

Digte:

“Spejlglasbjerget”

“The Butter Knife Tale”

“Vibeflok på åben mark” 

“Mit livs smykkeskrin”

“Uden Gud intet menneske”

Erindringer:

“Dage”

“Manden i ishuset”

0
0