Politik og samfund

”Oftest [historisk] er integrationen sket igennem kulturelle homogeniseringsprogrammer, enten gennem en fælles gud eller gennem fælles klassikere. I dag styrer vi mod en hvor vi hverken har gud eller klassikere. Det betyder, at samfundet bliver fremmed over for sig selv.”

(Peter Sloterdijk – tysk filosof).


”Socialisme fungerer kun to steder: I himlen hvor der ikke er brug for det, og i helvede hvor de allerede har det.”

Ronald Reagan


“Den skandinaviske velfærdsmodel er i en vis forstand den mest forstemmende styreform af alle, fordi den som den eneste i historien har haft succes med at indpode statens tænkemåde i den enkelte. vi har overtaget den herskende ideologis sprogbrug, og kun meget sjældent standser vi op og spørger os selv og hverandre, hvad det er, vi siger.”

Hans Magnus Enzensberger


”En nation forsvarer sig ikke efter en nøjere overvejelse. Den forsvarer sig, fordi den er en nation, og er en nation, fordi den forsvarer sig … det ”Danmark”, der er tilbage, efter at tanken om at forsvare det er opgivet, er jo i virkeligheden et herreløst gods.”

Harald Nielsen


Demokratiet understøttes ikke af en kultur, som ensidigt fokuserer på individuel identitet og baserer sig på den forestilling, at der findes kun ”mig og min sandhed”, ikke længere noget overordnet, som alle abonnerer på.

En sådan moralsk udmarvet migkultur, hvor alle vegeterer i deres egen stamme-silo, vil aldrig kunne besvare spørgsmål som ”hvorfor være loyal og tolerant?”, ”hvorfor acceptere en demokratisk majoritet, som vil noget andet end  – mig?”

Det bliver en afgørende udfordring at genopbygge en demokratisk kultur, som gik fløjten med 1968 og den enorme rettighedsvelfærdsstat, som ensidigt motiverer den enkelte til at gå efter at få dækket sine egne behov og har ført til en dominans af offerstrategier; at genfinde en nationalstatslig loyalitet, som er blevet soldet op; at genfinde borgerlige dyder, som trods alt stadig synes inden for rækkevidde.

Det er et dannelsesprojekt. Dannelse? Ja netop: at blive forpligtet ud over sig selv i det fælles.

Henrik Jensen (historiker og forfatter)


Teolog og filosof K.E.Løgstrup skrev tilbage i 1960 essayet ”Formløshedens tyranni”. Heri slog han fast i en art angreb på det kulturradikale opgør med omgangsformer, traditioner og autoriteter, at der bag den postulerede frihed faktisk lå en ny ufrihed, en formløshedens tyranni, hvor lighedstanken udraderer den værdi, der ligger i at anerkende og respektere det andet menneske, der står over for dig. Man kan sige, at krammet i dag er med til at nedbryde den distance.
Så med al respekt – nej tak til en krammer.
SA

”Vi holder møder og krammer hinanden på livet løs, men forstår vi egentlig, hvad der sker omkring os?”
Michael Jalving

Forstår vi andre? Forstår vi os selv? Forstår vi i det hele taget noget?
SA


”Multikulturalisme er essensen af en antieuropæisk civilisation. Den er grundlæggende en antivestlig ideologi.”

Samuel P. Huntington” (amerikansk, politisk filosof)


Carolina Magdalene Maier, (politisk ordfører for Alternativet og fanatisk miljøforkæmper trods hendes mange flyrejser i embeds medfør til det spændende udland)

Vi skal snart til valg, så inden du sætter dit kryds ved klovnepartiet og efterfølgende tænderne i en portion hakkelse (en halmbøf f.eks.), så tag lige en bid af Lillelunds klumme her:
”Veganerbølgen handler mindre om bæredygtighed og CO2, end den handler om selvretfærdighed og personlig branding for børn og barnlige sjæle. På et år flyver Corolina Magdalena Maier (hende der troner på billedet over indlægget red.) nok til at gøre det ud for mit og min slægts forbrug i mange, mange generationer fremover, for den grønne Carolina, der venligt, men bestemt formaner sine landsmænd om dog for Guds skyld at holde ferie ved Himmelbjerget, handler det ikke om klimaet, men om hende selv og hendes eget grønne image. Derfor rejser Alternativet gerne til Paris på en konference, der lige så godt kunne have været afholdt i Nyborg, for det er sjovere at være grøn og glad i Paris end i Nyborg, det skal guderne vide, og grønt er den nye Gud. Derfor må enhver mor eller far grue for den dag, teenagerdatteren kommer hjem med skoletasken fyldt med bandbuller mod tirsdagens traditionelle hakkebøf, og enhver slagtermester må frygte sten gennem ruden (det er jo rent faktisk allerede blevet en realitet red.) kastet af grædende veganere, der peger på bøffen og siger: Det kunne have mig, der lå der.”

Niels Lillelund (journalist og forfatter)


”Hele krænkelseskulturen, hvor man kræver, at hele verden skal tage hensyn til dig. Jeg ser det i, at så mange er mere optaget af, hvordan de føler, end hvilke opgaver de skal løse.
Man beskriver sig selv med ord som stresset, men det er jo et gummiord: Nogle pukler uden at klynke, andre klynker uden at pukle. Men rigtig mange mener så, at de skal have hjælp fra det offentlige til deres stress. Der er en sensibilitet, der betyder, at man kræver hjælp til at klare det, som egentlig er hverdagssituationer.
Vi har en opfattelse af, at det ikke kan være vores egen skyld, hvis vi ikke har det godt, og at det offentlige må træde til og hjælpe.
Et fattigt samfund har ikke råd til at ansætte alle de mennesker til at hjælpe de ”svage”. Det har velfærdssamfundet. Det er et uendeligt marked, her er der ingen grænser for, hvem der skal hjælpes. Vi har fået et mere humant samfund, og det er godt. Men der altså en bagside af den megen hjælp, og det er, at vi ikke længere ser det, der sker i vores liv, som resultatet af vores egne valg. Vi ser det som resultatet af noget, der sker med os. John Stuart Mill (engelsk filosof 1806-1873) skrev, at samfundet ikke har lov til at gribe ind i individets liv, ikke engang af omsorg for hans eget vel. I dag ser vi det stik modsatte. Samfundet SKAL gribe ind.
Jeg mener ikke, man skal grine af den gamle sætning: Du skal tage dig sammen. Når et overvægtigt menneske ikke kan gøre noget ved overvægten, så kan man svare, at det faktisk er ret elementært. Du har en vilje til ikke at spise det, der gør dig overvægtig.”

Ole Thyssen (filosof og tidligere professor ved CBS i København).

0
0