Politik og samfund

 

”Oftest [historisk] er integrationen sket igennem kulturelle homogeniseringsprogrammer, enten gennem en fælles gud eller gennem fælles klassikere. I dag styrer vi mod en hvor vi hverken har gud eller klassikere. Det betyder, at samfundet bliver fremmed over for sig selv.”

(Peter Sloterdijk – tysk filosof).


”Socialisme fungerer kun to steder: I himlen hvor der ikke er brug for det, og i helvede hvor de allerede har det.”

Ronald Reagan


“Den skandinaviske velfærdsmodel er i en vis forstand den mest forstemmende styreform af alle, fordi den som den eneste i historien har haft succes med at indpode statens tænkemåde i den enkelte. vi har overtaget den herskende ideologis sprogbrug, og kun meget sjældent standser vi op og spørger os selv og hverandre, hvad det er, vi siger.”

Hans Magnus Enzensberger


”En nation forsvarer sig ikke efter en nøjere overvejelse. Den forsvarer sig, fordi den er en nation, og er en nation, fordi den forsvarer sig … det ”Danmark”, der er tilbage, efter at tanken om at forsvare det er opgivet, er jo i virkeligheden et herreløst gods.”

Harald Nielsen


Demokratiet understøttes ikke af en kultur, som ensidigt fokuserer på individuel identitet og baserer sig på den forestilling, at der findes kun ”mig og min sandhed”, ikke længere noget overordnet, som alle abonnerer på.

En sådan moralsk udmarvet migkultur, hvor alle vegeterer i deres egen stamme-silo, vil aldrig kunne besvare spørgsmål som ”hvorfor være loyal og tolerant?”, ”hvorfor acceptere en demokratisk majoritet, som vil noget andet end  – mig?”

Det bliver en afgørende udfordring at genopbygge en demokratisk kultur, som gik fløjten med 1968 og den enorme rettighedsvelfærdsstat, som ensidigt motiverer den enkelte til at gå efter at få dækket sine egne behov og har ført til en dominans af offerstrategier; at genfinde en nationalstatslig loyalitet, som er blevet soldet op; at genfinde borgerlige dyder, som trods alt stadig synes inden for rækkevidde.

Det er et dannelsesprojekt. Dannelse? Ja netop: at blive forpligtet ud over sig selv i det fælles.

Henrik Jensen (historiker og forfatter)