Politik og samfund

 

”Oftest [historisk] er integrationen sket igennem kulturelle homogeniseringsprogrammer, enten gennem en fælles gud eller gennem fælles klassikere. I dag styrer vi mod en hvor vi hverken har gud eller klassikere. Det betyder, at samfundet bliver fremmed over for sig selv.”

(Peter Sloterdijk – tysk filosof).


”Socialisme fungerer kun to steder: I himlen hvor der ikke er brug for det, og i helvede hvor de allerede har det.”

Ronald Reagan


“Den skandinaviske velfærdsmodel er i en vis forstand den mest forstemmende styreform af alle, fordi den som den eneste i historien har haft succes med at indpode statens tænkemåde i den enkelte. vi har overtaget den herskende ideologis sprogbrug, og kun meget sjældent standser vi op og spørger os selv og hverandre, hvad det er, vi siger.”

Hans Magnus Enzensberger


”En nation forsvarer sig ikke efter en nøjere overvejelse. Den forsvarer sig, fordi den er en nation, og er en nation, fordi den forsvarer sig … det ”Danmark”, der er tilbage, efter at tanken om at forsvare det er opgivet, er jo i virkeligheden et herreløst gods.”

Harald Nielsen