Om Sabbath Andersens “Definition”

Der er tale om en lille leg på grundlag af sandhedsproblematikken, filosofisk og videnskabsteoretisk anskuet.

Sandhedskriterier kan være mange ting, men er ofte knyttet til definitioner. Således er Pluto ikke at regne for en rigtig planet, fordi den ikke til fulde svarer til definitionen på en sådan. Sandheden om dette himmellegeme er derfor, at det kun er en dværgplanet. Men det alene ud fra en konvention i enighed.

Andre sandheder baserer sig på sproget, og det er det, jeg vil vise med min lille omformulering af det ellers ubetvivlelige, at alle ungkarle er ugifte.
Det udsagn er kun sandt på grund af den betydning, vi har valgt at tillægge ordet ”ungkarl”. Havde vi bestemt, at en ungkarl er en gift person, var det min sætning, der var sand.

Det skal også lige med, at sandheder på grundlag af erfaringer, altså empiriske sandheder, er faktuelt stærkere end de definitoriske og konventionelle. At vand f.eks. består af ilt og brint i et bestemt forhold er en kendsgerning, der er svær at gendrive.

Sabbath Andersen (SA)

0
0