Om Sabbath Andersens “Apologi for djævlen”

Når man udtrykker sig sarkastisk som i mit digt om en apologi for djævlen, er der en fare for at blive gevaldig misforstået. Allerede med overskriften. Derfor må jeg pointere, at apologien bestemt ikke er min.

Den henhører under alle illusioner om fred og fordragelighed, pakket ind i en sprogdragt af flosker.

Hvoraf nogle af disse er medtaget her. I digtet imidlertid omgærdet af en flertydighed, der rammer dem som en boomerang – eller en hvid lastbil. Eksempel: ”Står vi tæt nok sammen/ indgår han i fællesskabet”

Sabbath Andersen (SA) 16/7-16

0
0