Om os

Vores fælles projekt med Tekstforum (startede jan. 2016) var et udslag af et venskab, der indledtes tidligere, dengang vi begge læste filosofi ved det daværende Odense Universitet, nu SDU.

Sammen kreerede vi et website, der skulle ligne og dog være så forskelligt fra andre forfatterfora. Og vi supplerede hinanden godt – min ven havde forstand på etablering af en hjemmeside på nettet, og jeg havde, både som studerende og senere, beskæftiget mig tilstrækkeligt med litteratur og filosofi til at tage mig af indholdet.

Vi forfattede en ambitiøs hensigtserklæring, der nu er taget af bordet. For måtte erkende, at vores skelen til andre litterære fora absolut ikke matchede vores egentlige forestilling om et virtuelt mødested for folk, der delte vores interesser af kulturelt tilsnit. Ja, det vil sige, vi havde mange læsere, men færre og færre aktive brugere, hvilket indikerede, at konceptet som forum betragtet var forfejlet. Og den konklusion, vi nåede frem til om årsagen, sagde, at vi havde sat os mellem to stole. Vi ville gøre som alle andre, men også så meget andet, og at det var den dobbelthed, der først og fremmest lammede aktiviteten.

Jeg taler om et ”vi”, og har antydet at der er to personer om det her, uden at præsentere os nærmere. Det er helt bevidst, idet vi lige fra starten har valgt at være anonyme. Og godt for det i betragtning af de raids fra endnu mere anonyme kredse og enkeltpersoner, vi hen ad vejen har måttet leve med og kæmpe imod. Heldigvis begrænset til ude i Tekstforums kulisse og uden indtrængen i vores privatsfære.

Som skaber af de ydre rammer, figurerer min partner naturligt nok som Admin, men jeg selv opererer under pseudonymet, Sabbath Andersen. Et fornavn jeg har hentet fra den amerikanske forfatter Philip Roths roman ”Sabbath´s Theatre” (pseudonymer er i øvrigt ikke sjældne i fiktionslitteraturen, og det nok fordi virkeligheden selv i mange henseender er en fiktion).

Når vi her genoptager Tekstforum i en ny udgave, bliver det forhåbentlig kun navnet, der ikke rigtig stemmer overens med indholdet, idet vi, som sagt, nedtoner karakteren af et forum. Nu satses der i stedet på et webmagasin af en art, der dog i samme grad som hidtil koncentrerer sig om forskellige emner af kulturel observans, først og fremmest litteratur og filosofi. Men hertil kommer et tydeligere engagement i samfundsmæssige anliggender. Ud fra devisen at virkeligheden nu engang ikke kun formes af skønånd. Og lad mig bare foregribe, at den politiske grundholdning bag den del af magasinet afgjort ikke bliver af den politisk korrekte slags. Tværtimod.

Uden indflydelse fra anden side skulle resultatet gerne blive et mere ærligt og rendyrket Tekstforum. Netop med streg under ”tekst”, for belært af dyrekøbte erfaringer med uforvarende overtrædelser af ophavsretsloven vil billedmaterialet fremover blive stærkt begrænset til fordel for det skrevne ord.

Ændringerne vil ikke blive så tydelige gennem layoutet, som vi ikke har set grund til at ændre radikalt på, men på indholdsredigeringen, samt betydelige begrænsninger af den fri bevægelighed  på sitet. Man vil stadigvæk kunne bidrage med tekster på både blok og læsesal, samt kommentere, men ikke så uhindret som før. En slankning af forfatterkartoteket kan også komme på tale.

SA

0
0