Om Henning Ahle Fjords “Essay – eller fortælling om mig”

Essayet/selvportrættet kan betragtes som et lille stykke af en såvel dannelses- som udviklingshistorie og skildrer parløbet mellem de to personlighedselementer i den livsrejse, de gennemgår i fællesskab. For som teksten så sandt pointerer, er udvikling og dannelse to sider af samme sag. Intet kommer alene indefra, ligesom intet udefra gør sin virkning uden gennem et modtageligt sind. De er sammenlagt en vigtig bestanddel af, hvad der definerer et menneske.

I det konkrete tilfælde, en stærk og sej jyde, en klog og følsom skildrer af natur, kærlighed og grundfaste værdier – tilværelsen som helhed. En skarp iagttager af mennesker, og selv en åben, mangesidig og kulturelt vidtfavnende personlighed.

En karakteristik som også teksten her bærer vidnesbyrd om. Og som stemmer godt overens med det billede jeg har dannet mig af manden gennem min beskæftigelse med store dele af hans forfatterskab. Ikke mindst i forbindelse med min voluminøse anmeldelse af hans lige så voluminøse digtsamling ”Terningkast og blomsterfrø”, hvor han i digtform også kommer godt rundt om sig selv og sit liv. (Benævnte anmeldelse står i øvrigt at læse her på Tekstforum). 

Sabbath Andersen (SA) 24/10/19

0
0