Instrumentmageren

Om syv strenge at spille på

Dynamik er magt, der magter
værne om og ødelægge,
kæmpe for de ny kontrakter
i det åbne, under dække,
vælger ledelsesprincippet,
fri og myndig i replikken
(eller: blot en grov og flippet
elefant i glasbutikken?).

Sensitivitet er nænsom,
lyttende og varm og kærlig,
såres af en ubetænksom,
som er for direkte, ærlig.
Når ens eget hjerte stråler,
er man rolig og magnetisk.
Lidet er det vel man tåler,
ta’r ved lære vis, asketisk.

Tænkningen kan konstruere,
tumle store tankeformer,
abstrahere, nuancere,
skrive regler, love, normer;
overskuer store grupper,
husker mødet er berammet!
Oppe på de høje dupper!
Står med ét som handlingslammet.

Kreativitet er pudsig
med konflikter, brådne pander,
Musen går der ofte mus i,
før end harmonien lander.
Skønhed vokser af fortrædet:
glæde: ”træffer!”, sorg: ”forbier!”,
og en slidsom gang på stedet
skaber verdner, poesier.

Analysens iskrystaller
splitter delen med logikken,
gider ikke folks rabalder,
stiller skarpt på statistikken.
Der er natrium i saltet.
Lad os forske endnu mere!
Er mysteriet i altet
mon umuligt at kapere?

Dedikeret og begærligt
vælger man idolgestalter.
Her er noget ganske særligt:
Troens lys på sagens alter.
”Frelse sandet i Sahara!
Det retfærdiggør fiduser:
vi kan ta’ gebyr for tara!”
Døbes med den kolde bruser.

Praktikeren kan det hele,
samler hver en fløj og flanke,
sammensætter alle dele,
vilje, følelse og tanke.
Man kan handle, gå til stålet,
stå for koordinationen.
Men, hvad var nu lige målet?
Gavner manifestationen?

Den pointe, jeg forkynder,
er, at livet med sit plekter
i hver øvet, hver begynder,
anslår dette strengespekter.
Vore kroppe, instrumenter,
vil vibrere sjælens klange
stærkere, jo mer’ vi henter
himlen ned i hjertets sange.

Frank Colding 20. december 2013

Sangen kan høres her: https://frankcolding.dk/instrumentmageren/

Frank Colding

Om Frank Colding

Frank Colding er en national digter i ordets bedste betydning. Han digter om det Danmark, som vi alle kender og holder af. De vekslende årstider, det skiftende vejrlig, døgnets rytmer. Og om sindet der tager farve af det alt sammen. Når man som læser selv bliver grebet af digterjegets stemninger, er det, fordi de bliver formidlet med en kunstnerisk præcision, der er ganske bemærkelsesværdig. Det er denne ordkunst - hans sikre greb om sprog, stil og rytme - der falder i øjnene umiddelbart. Men lytter man yderligere ind til teksterne, bliver man tit opmærksom på en nærmest underspillet alvor, der tilfører indholdet ekstra dimensioner af eksistentiel kompleksitet og dybde. Trods det overordnet lyse livssyn er hans poesi alt andet end overfladisk og banal. Frank Colding er et skud på stammen af en klassisk dansk digtertradition, der omfatter nogle af vor litteraturs ypperligste poeter – Helge Rode, Sophus Claussen og nyere folk som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen. Dog bibeholdende sin helt egen, originale tone, og kan som sådan i visse tilfælde måle sig med de bedste. Mange af digtene er der sat musik til og må derfor betegnes som viser. Dem med fokus på det religiøse, som salmer, og hvad disse angår er Frank igen såvel arvtager som fornyer. Som altid overbevisende i udførelse hvilket ikke blot skyldes den digteriske kunnen, men hans faste forankring i troen. Forfatterskabets styrke beror altså ikke mindst på dets alsidighed, og vil man skaffe sig et overblik over det hele, er det værd at besøge hans hjemmeside www.frankcolding.dk. Hvor man også kan høre de smukke melodier, han selv og andre har komponeret til sangene.

Skriv et svar