Om publicering

Publicering på LÆSESALEN sker via egne tekstopslag på bloggen. Mens sidstnævnte er åben for fri afbenyttelse (se INFO om INDLÆG), vil kun de tekster, der ifølge en redaktionel vurdering er fundet gode nok, blive befordret videre til LÆSESALEN og evt. anmeldt der (jf.  VELKOMSTSIDEN).

Inden en evt. publicering indhenter vi den endelige tilladelse til dette hos forfatteren.

Godkendte tekster vil blive placeret i de respektive genrekategorier: Digte, Noveller, Filosofi, Essay osv.

Læsesalen er også på tekstforum.dk et roligt sted, hvor der kan læses, men ikke kommenteres. Har man imidlertid lyst til at kommentere det læste eller anmelde en tekst,  sker det i svarrubrikken under de enkelte indlæg på bloggen.