Om publicering

Publicering på LÆSESALEN sker via egne tekstopslag på bloggen. Mens sidstnævnte er åben for fri afbenyttelse for folk med rette brugerstatus (se INFO om INDLÆG), vil kun de tekster, der ifølge en redaktionel vurdering er fundet gode nok, blive befordret videre til LÆSESALEN og evt. anmeldt der.

Inden en evt. publicering indhenter vi den endelige tilladelse til dette hos forfatteren.

Godkendte tekster vil blive placeret i de respektive genrekategorier: Digte, Noveller, Filosofi, Essay osv.

Læsesalen er også på tekstforum.dk et roligt sted, hvor der kan læses, men ikke kommenteres direkte. Har man imidlertid lyst til at ytre sig om eller anmelde en given tekst derfra, kan det enten ske som et nyt indlæg på bloggen, eller man kan sende en mail med anmeldelsen til admin@tekstforum.dk

admin

0
0