Om indlæg

Indlæg på bloggen (tekster, debatindlæg og tilkendegivelser af enhver art) forudsætter for det første, at man registrerer sig som bruger (se under REGISTRERING), og for det andet  at man har opnået den nødvendige brugerstatus. Jf. regelsættet som beskrevet her på velkomstsiden hvor det fremgår, at  man som bruger altid kan kommentere frit på bloggen, men ikke nødvendigvis indsætte egne tekster.

Kommentarer/svarkommentarer på bloggen skrives direkte i svarrubrikken under teksterne.

admin

0
0