Om indlæg

Indlæg på bloggen (tekster, debatindlæg og tilkendegivelser af enhver art) forudsætter at man registrerer sig som bruger (se under REGISTRERING), og derfra er der så fri adgang til bloggen.

Kommentarer/svarkommentarer på bloggen skrives direkte i svarrubrikken under teksterne.

admin