Om Henning Ahle Fjords, “Fremskridt”

Her taler en virkelig konservativ. Til en vis grad sågar en maskinstormer. Mildt sagt uden begejstring for fremskridtet og dets såkaldte velsignelser.

Om man helt kan følge hans misantropi er op til den enkelte. Men man kan ikke frakende ham at tale med en vis vægt. Det er ikke en 18-årigs weltschmerz, der kommer til udtryk her, men en moden mands overvejelser, på et langt livs sammenligningsgrundlag.

Har han ret, tegner der sig et paradoksalt billede – jo mere udvikling, desto mindre livskvalitet. Sådan føler han i hvert fald selv. I mere almen forstand dog nok en sandhed med visse modifikationer. Men at vi heller ikke med tiden er blevet mere lykkelige (og det til trods for alle de undersøgelser, der ellers hævder det), er til gengæld en uomtvistelig kendsgerning. Ellers skal man da være vild med skilsmisser, forsømte børn i deres kølvand, støjforurening, tåbeligheder og snæversyn. Nogle af de nutidens forbandelser der nævnes i digtet.

Henning talte i forvejen om et anderledes digt denne gang. Og det er ingen overdrivelse – hvis man vel at mærke har fået indtryk af et ubetinget lykkeligt menneske, fuldstændig hvilende i sig selv og i afklaret forståelse med tilværelsen. Men den der har læst tilstrækkeligt til at danne sig et samlet indtryk af forfatterskabet vil vide, at det ikke har skortet på signaler i retning af det, vi ser her. Alene i hans erindringstekster vil den opmærksomme opfange det lille suk, der gerne lader sig høre i nostalgier.

Er det så et godt digt? Både og vil jeg sige. En gåen i rette med enhver galskab (og dem har han sandelig fået tag i mange af) er altid berettiget og godt. Men jeg synes de mange hug i forskellige retninger svækker budskabet en smule. Jeg havde foretrukket blot et enkelt spor med kurs mod dystopien. F.eks. den tiltagende åndløshed i samfundet. Det er galt nok i sig selv.

Men under alle omstændigheder er den afsluttende bøn om tilgivelse for dette, den moderne verdens, mangehovede uhyre helt på sin plads. Gid den må blive hørt.

Sabbath Andersen (SA) 18/4-17

0
0