Helt

Det er
som har du stjålet min barndoms
mindeværdige billeder
Erstattet dem med store, sorte flader
hvor intet jeg var og er
vil bindes til

Det er
som er jeg forvildet blandt nutids
mindreværdige hændelser
Erstattet er de store, vidde marker
mit ophav så fjernt og dødt
Jeg vænnes bort

Du er
selvom du begræder min fremtids
afstandtagende handlinger
erstattet med et tvunget, andet hele
Jeg samler mig sent og bli’r
et enebarn, så sært

Heidi Sivholm Lægteskov Leonhard (HSL) 21/12/17

Med en anmeldelse af Sabbath Andersen (SA)