Om Heidi Sivholm Lægteskovs “Creation”

I en ledsagekommentar spurgte Heidi forsigtigt, om det kunne lade sig gøre at opslå et digt på engelsk. Og selvfølgelig kan det det (Tekstforum er som bekendt et internationalt foretagende), om end jeg er af den formening, at autentisk poesi kun rigtig kan udfolde sig på ens modersmål (i virkeligheden den omvendte problematik af en oversættelse). Og det uanset hvor god man så end er til fremmedsproget.

Her er nu tale om et smukt digt, der på bedste vis drager fordel af det engelske sprogs æstetiske forcer i poetisk henseende. Holdt i klassisk stil og med den enkelthedens dybde, der direkte leder tanken hen på den rige engelske, romantiske tradition.
Heidis egen tradition fornægter sig heller ikke. Således igen denne melankolske higen efter det udefinerede uopnåelige. Men derved sørme også fuldtonet romantik i idemæssig forstand.

Sabbath Andersen (SA) 15/12/17

 

0
0