Brok 5 (29/05/19)

Fra valgkamp til Friedrich Nietzsche.

Når sandheden ligger tilstrækkelig langt fra det, vi vil, tror vi ikke længere på den. Jf. blot den igangværende valgkamp.

Ad omveje (og i et rigtignok større perspektiv), på en måde en bagvendt verifikation af Nietzsches kontroversielle forestilling om overmennesket.

Man kunne i den forbindelse også tale om hans flyvske fantasi. For hvor levnes der med et sådant overmenneskeideal plads til hykleriet, løgnen og den bestandige syndighed?

Og så er vi tilbage ved valgkampen igen. Nietzsche er i dag yderst populær i vide kredse, og kunne gøre det ud for en stærk kandidat. Men som man så sandelig ikke måtte håbe blev valgt.

SA

Skriv et svar