Filosofi

”Bevidstheden gør os vågne,
men også til zombier.

Bevidstheden gør os levende,
men også til herskere.”

SA


”Vi er af denne verden og ikke blot i den; også vi er fænomener i kraft af at komme og gå, komme til syne og forsvinde; og selv om vi kommer fra et intet, ankommer vi fuldt udrustet til at håndtere alt, hvad der fremtræder for os, og tage del i verdens spil.”

(Citat fra afsnittet om ”Verdens fænomenale væsen”)


”Har du nogensinde opløftet din ånd til en betragtning over eksistensen i og for sig, som den rene eksisteren? Har du nogensinde tankefuldt sagt til dig selv: Det er! Uden i dette øjeblik at ænse, om du har et menneske foran dig eller en blomst eller et sandkorn – kort sagt uden henvisning til denne eller hin særlige form for eksistens? Hvis du virkelig er nået så langt, vil du have følt tilstedeværelsen af et mysterium, der må have lammet din ånd med ærefrygt og undren. Selve ordene ”Der er intet!” eller ”Der var engang, hvor der intet fandtes!” er selvmodsigende. Der er noget i os, der afviser udsagnet med så stærkt og øjeblikkeligt et lys, som om det bar vidnesbyrd mod det i kraft af sin egen evighed.”

Samuel Taylor Coleridge

0
0