Citatsamling

Tekstforums nyoprettede citatsamling på læsesalen. Her vil man med tiden kunne fornøje sig over diverse anskuelser af politisk, kulturel og filosofisk observans. Vise ord der forhåbentligt både kan inspirere og mane til eftertanke – eller bare nogle prægnante udtryk.

Det er jo sådan med citatsamlinger, at de enkelte citater ikke kun udsiger en sandhed, der er værd at citere, men også fortæller noget om mennesket bag citatet. Og  til en vis grad sørme også noget om den der citerer. Bliver således tillige en slags meningstilkendegivelse af sidstnævnte. Og når der er tale om et medie som Tekstforum, til noget hen ad lederen i en avis.

I avislederen bekender den redaktionelle linje holdningsmæssig kulør. Og det samme med Tekstforums citater. Det kan vække anstød hos nogle, hvorimod andre forhåbentligt vil vide at værdsætte det mindre tandløse og anonyme til fordel for mere bid, ærlighed og engagement i foretagendet .

0
0