Citat af Jesper Langballe

Copyright Henrik Sørensen

”Niels Ebbesens dåd er, som tusinder af danskes kamp for friheden, den frie viljes protest mod talen om en skæbnebestemt historisk nødvendighed, en idé, som vil overordne sig historien og derfor ikke respekterer grænser mellem mennesker og folk.

Når historien er åbenbaret som min historie, så er jeg som historisk menneske sat i frihed til at handle i historien, og ingen magt kan begrænse denne frihed. Den frie viljes suverænitet i historien er netop betinget af, at viljen er sat i frihed af Gud. Forudsætningen for viljens frihed i historien er viljens trælbundethed over for Gud. Virkelig fri kan jo kun den være, der har fået friheden skænket, den, for hvem friheden slet ikke beror på ham selv. For ham er friheden en given ting, fordi den er en givet ting. Det er ikke en frihed til at hæve sig mod himlen – hvad skal man også dér, når friheden er skænket én på jorden. Men det er en frihed til at vende sig mod jorden og dagligdagen og slås for sit eget. For her er der forskel på mit og dit.

Hvad der er mit, det véd jeg fra min historie, men at jeg også for alvor har lov til at kalde dette for mit, det fortæller evangeliet mig. Historiens ”hvad” kender ikke evangeliets ”at”, men evangeliets ”at” giver mig ret til selv og på eget ansvar at forsvare historiens ”hvad”. Ja, det siger mig, at dette ubetydelige og relative ”hvad” for mig ubetydelige og relative menneske er af afgørende betydning i mit jordiske liv.”

Jesper Langballe (fra artikelsamlingen ”Lov og ansvar”)

En tanke om “Citat af Jesper Langballe

  1. Jeg læser jo, og med største fornøjelse, i øjeblikket et udvalg af Jesper Langballes artikler, samlet i bogen ”Lov og ansvar”.

    Det er, som man kan høre af citatet her, alt andet end gængs overfladisk pladder, men alvorstungt stof om historie, religion og metafysiske begreber som frihed, identitet og ansvar. Men med udgangspunkt i kristendommen og evangeliet som grundlaget for det hele, i højere grad spekulativ teologi end filosofi.

    For rendyrket filosofi vil det være en smal sag at pille et citat som dette fra hinanden – påvise spidsfindige abstraktioner, postulater og unøjagtigheder. Dog, filosofien bør vogte sig for den kritik, for filosofi finder aldrig selv sandheden, kun sin egen begrænsning i sin stadige søgen efter denne. Jf. Sokrates: ”Alt jeg ved er, at jeg intet ved.”

    Og det kan jo så let føre til den slutning, at sandheden kun er at finde i troen.

    Sabbath Andersen (SA)

Skriv et svar