Kategoriarkiv: Citater

Citater fra brugerne, der, hvis de er interessante nok, senere vil blive overflyttet til citatsamlingen på læsesalen

Citat af Jesper Langballe

Copyright Henrik Sørensen

”Niels Ebbesens dåd er, som tusinder af danskes kamp for friheden, den frie viljes protest mod talen om en skæbnebestemt historisk nødvendighed, en idé, som vil overordne sig historien og derfor ikke respekterer grænser mellem mennesker og folk.

Når historien er åbenbaret som min historie, så er jeg som historisk menneske sat i frihed til at handle i historien, og ingen magt kan begrænse denne frihed. Den frie viljes suverænitet i historien er netop betinget af, at viljen er sat i frihed af Gud. Forudsætningen for viljens frihed i historien er viljens trælbundethed over for Gud. Virkelig fri kan jo kun den være, der har fået friheden skænket, den, for hvem friheden slet ikke beror på ham selv. For ham er friheden en given ting, fordi den er en givet ting. Det er ikke en frihed til at hæve sig mod himlen – hvad skal man også dér, når friheden er skænket én på jorden. Men det er en frihed til at vende sig mod jorden og dagligdagen og slås for sit eget. For her er der forskel på mit og dit.

Hvad der er mit, det véd jeg fra min historie, men at jeg også for alvor har lov til at kalde dette for mit, det fortæller evangeliet mig. Historiens ”hvad” kender ikke evangeliets ”at”, men evangeliets ”at” giver mig ret til selv og på eget ansvar at forsvare historiens ”hvad”. Ja, det siger mig, at dette ubetydelige og relative ”hvad” for mig ubetydelige og relative menneske er af afgørende betydning i mit jordiske liv.”

Jesper Langballe (fra artikelsamlingen ”Lov og ansvar”)

Om hjerneforskning

”Hvis filosofiens nye sted er neurovidenskaben, så er der ikke meget filosofi tilbage (…) Og det er ikke for at sige, at der ikke er noget sandfærdigt ved neurovidenskaben. Eller at medicin ikke virker på hjernen. Men jeg kan stadig lære mere om eksempelvis kærlighed ved at læse en roman eller se en film. Litteraturen søger jo at forklare, hvad der sker på indersiden af sindet. Og selv om hjernen sidder inden i os, så giver hjerneforskningen jo kun en forklaring i form af en scanning, der kommer udefra – og som egentlig ikke har noget med vores oplevelser at gøre.”

(Anders Fogh Jensen (filosof), om den overhåndtagende interesse for hjerneforskning, vi oplever i øjeblikket.)

Psykologen Svend Brinkmann er stort set enig, hvad angår hjerneforskningens begrænsninger, og han udlægger interessen (de mange bøger om emnet) som en genvej til en forståelse, der egentlig ingen forståelse er.

Det tror jeg, er rigtigt. Det er mere håndterligt og mindre problematisk. Så skidt med man ikke bliver meget klogere.

Men af det faktum drager Brinkmann den underlige slutning, at dét skulle være et udslag af tidens individualistiske tendens, anskuet som håndhævelsen af et personligt ansvar.

Man kunne da lige så godt se det som det modsatte: Ikke at ville indsigten er det samme som at fralægge sig det eksistentielle ansvar, en sådan kunne pålægge individet.

Sabbath Andersen (SA) 11/11/17

 

De helliges samfund

”Det kan ligne en pessimistisk og virkelig ukreativ tilgang til verden, helt fantasiløst. Vi er enkelte, der er efterladt dér, og tro mig, det er ingen æstetisk nydelse, snarere lidt uhyggeligt sådan at være faldet i kløerne på præstedøtre og andre troende, det er en kold fornemmelse at stå udenfor de helliges samfund.”

Niels Lillelund.