Amputation

Jeg har afskåret mig selv

blokeret kanalerne

som leder til dig

Det der ikke længere kan flyde

tager plads i mig

 

Jeg skal aflive min lyst

fortrænge fortrydelsen

som hægter sig på

Så det ikke længere vil nage

at lade det gå

 

Jeg skal afgifte mit blod

Besejre afhængighed

hvor fristelsen gror

Det jeg ikke længere skal røre

Lever i mit ord

 

Jeg må affinde mig med

punktummets ubærlighed,

og stilhed som før

Jeg der ikke længere vil synge

Lytter ved din dør

 

Lisbeth Cederholm-Rytter 3/9-16