Nonsens eller sandhed?

”Vielleicht lässt sich das Sein, weder in der Philosophie noch im Denken, sondern nur in der Religion finden.” (”Måske lader væren sig hverken finde i filosofien eller i tænkningen, men kun i religion.”

En tanke om “Nonsens eller sandhed?

 1. Læg mærke til at han jo i virkeligheden tager afstand fra tænkningen. En kættersk indstilling fra en filosof kan man vist roligt sige.
  Og en – ja, irrationel – dekonstruktion af det reflektoriske. Han gør sig selv til mystiker snarere end tænker.
  På den anden side lyder det plausibelt, at religionen, som det inderligt personlige anliggende den er, nok er tættere forbundet med jegets autenticitet – forstået som væren – end en tankemæssig objektivering og derved distancering fra denne.
  Men under alle omstændigheder knyttes igen den gordiske knude, der er enhver eksistensfilosofis dilemma: At måtte benytte sig af et sprog til at udtrykke noget, der vil unddrage sig sproget (”jeg er en løgner”, sagde manden.)
  Det er vel ikke hokuspokus? Som nogle vil hævde, især inden for den angelsaksiske tradition, bl.a. Wittgenstein med sit: ”Om hvad der ikke kan tales, må der ties” (også en dekonstruktion der vil noget, men den anden vej rundt).
  (Snart følger i øvrigt et lidt længere indlæg med en kommentar til Jørgen Hass´ forelæsning om Heideggers dekonstruktion af den filosofiske rationalitet, der nu er at finde på læsesalen).
  Sa

Skriv et svar