Tekstforum er under overvejelse og midlertidigt sat på standby

En forklaring.

Mon ikke det er nævnt tilstrækkeligt mange gange, at Tekstforum aldrig blev til det, der var intentionen, nemlig et levende litterært forum for ligesindede med interesse for det skrevne ord, udveksling af egne tekster og livlig debat.

Det er så grunden til den koma, vi har lagt sitet i for tiden. Med udsigt til to mulige fremtidsscenarier: Enten en total nedlæggelse eller en grundig reformering af dets koncept og sigte. Bliver det sidste realiteten, er her nogle af de forandringer, der indgår i vore overvejelser:

Overordnet set, vil websitet naturligt nok miste sin karakter af forum, eftersom netop DET jo hele tiden har været dets akilleshæl. Dvs. at hele ideen om et brugerstyret fællesskab gennem aktiv deltagelse er lagt i graven. Men ingenlunde den litteratur som vi alle er så optaget af, den vil stadigvæk være i fokus. Derfor har vi heller intet ønske om at ændre sitets navn.

Skulle Tekstforum genopstå som en Fugl Fønix af asken og i en ny udgave, vil det nok mere blive som et webmagasin af en art, der dog i samme grad som hidtil koncentrerer sig om forskellige emner af kulturel observans, først og fremmest litteratur og filosofi. Men hertil kommer et tydeligere engagement i samfundsmæssige anliggender. Ud fra devisen at virkeligheden nu engang ikke kun formes af skønånd. Og lad mig bare foregribe, at den politiske grundholdning bag den del af magasinet afgjort ikke bliver af den politisk korrekte slags. Tværtimod.

Belært af dyrekøbt erfaring med ophavsretsloven vil en evt. ny udgave af Tekstforum tillige være præget af en markant opstramning med hensyn til brug af billeder. Det beklager vi imidlertid mindre, idet en sådan reform i højere grad imødekommer Tekstforums fokus på ren tekst og således bedre kommer til at leve op til sitets navn. Billedmaterialet har tit været en indrømmelse til den flittertrend i tiden, som vi nu hellere end gerne lægger bag os.

I tråd med det forestiller vi os endvidere, at et nyt koncept vil være uden den ledsagende facebookside, som vi har nu. Annoncering af nyhedsstof kan sagtens formidles via opslag på forsiden. Eller på bloggen – som i øvrigt også er det rette sted for de kommentarer og den debat, der (det kan man da håbe) måtte affødes af teksterne.

Alt i alt tanker om et fornyet Tekstforum der godt kan komme til at virke mere skrabet end tidligere, men hvor tekstmaterialets kvalitet forhåbentligt vil fremtræde lige så markant, som det hele tiden har gjort. Den side af sagen vil fortsat være det bærende element i foretagende, samt danne det grundlag, der også vil lette på den evige frustration over manglende brugerdeltagelse i dit og dat. Tværtimod vil der sandsynligvis ske en slankning af medlemsskaren, skærpede krav til deltagelse, kombineret med en begrænsning af den frie bevægelighed på sitet.

Alt det går vi og pønser på her i denne tid. Hvis såfremt det bliver til noget (faren for at ende i skraldespanden er bestemt ikke drevet over), vil det være med en helt ny og mere ydmyg formålserklæring, der i højere grad matcher indholdet.

Kommer vi i hus med disse planer, har Tekstforum stadigvæk en chance. Gør vi ikke, Så er det slut. Vi har immervæk nu eksisteret i en del år, og alting har jo som bekendt en ende.

Under alle omstændigheder vil der gå et stykke tid, inden vi når til en endelig afgørelse om sitets skæbne, og i den tid vil det fortsat være lukket ned. Så lad mig her til slut benytte lejligheden til at takke de mennesker, der lige siden starten, har bidraget med tekster, læst med og vist interesse for sagen (også selv om de fleste mistede pusten undervejs).

Men nogle holdt ved, og derfor en særlig tak til de tre, der på det seneste har været specielt aktive i Tekstforums regi, både med egne bidrag og kommentarer til andres, og derved demonstreret vilje til at holde liv i sitet – jeg tænker på Preben Søgaard Larsen, Frank Colding og Lars Ole Nielsen. Alle tre fabelagtige skribenter, der har beriget Tekstforum med superb digtning lige til det sidste. Tusind tak til jer!

Sabbath Andersen


Skulle Tekstforum overleve, så her et udkast til en ny forsidetekst:

Vores fælles projekt med Tekstforum startede i januar 2016 og var et udslag af et venskab, der indledtes tidligere, dengang vi begge læste filosofi ved det daværende Odense Universitet, nu SDU.

Sammen kreerede vi et website, der skulle ligne og dog være så forskelligt fra andre forfatterfora. Og vi supplerede hinanden godt – min ven havde forstand på etablering af en hjemmeside på nettet, og jeg havde, både i studietiden og senere, beskæftiget mig tilstrækkeligt med litteratur og filosofi til at tage mig af indholdet.

Vi forfattede en ambitiøs hensigtserklæring, der nu er taget af bordet. For måtte erkende, at vores skelen til andre litterære fora absolut ikke matchede vores egentlige forestilling om et virtuelt mødested for folk, der delte vores interesser af kulturelt tilsnit. Ja, det vil sige, vi havde mange læsere, men færre og færre aktive brugere, hvilket indikerede, at konceptet som forum betragtet var forfejlet. Og den konklusion, vi nåede frem til om årsagen, sagde, at vi havde sat os mellem to stole. Vi ville gøre som alle andre, men også så meget andet, og at det var den umulige dobbelthed, der først og fremmest lammede aktiviteten.

Jeg taler om et ”vi”, og har antydet at der er to personer om det her, uden at præsentere os nærmere. Det er helt bevidst, idet vi lige fra starten har valgt at være anonyme. Og godt for det i betragtning af de raids fra endnu mere anonyme kredse og enkeltpersoner, vi hen ad vejen har måttet leve med og kæmpe imod. Heldigvis begrænset til ude i Tekstforums kulisse og uden indtrængen i vores privatsfære.

Som skaber af de ydre rammer, figurerer min partner naturligt nok som Admin, men jeg selv opererer under pseudonymet, Sabbath Andersen. Et fornavn jeg har hentet fra den amerikanske forfatter Philip Roths roman ”Sabbath´s Theatre” (pseudonymer er i øvrigt ikke sjældne i fiktionslitteraturen, og det nok fordi virkeligheden selv i mange henseender er en fiktion).

Når vi her genoptager Tekstforum i en ny udgave, bliver det forhåbentlig kun navnet, der ikke rigtig stemmer overens med indholdet, idet vi, som sagt, dropper karakteren af et forum. Nu satses der i stedet på et webmagasin af en art, der dog i samme grad som hidtil koncentrerer sig om forskellige emner af kulturel observans, først og fremmest litteratur og filosofi. Men hertil kommer et tydeligere engagement i samfundsmæssige anliggender. Ud fra devisen at virkeligheden nu engang ikke kun formes af skønånd. Og lad mig bare foregribe, at den politiske grundholdning bag den del af magasinet afgjort ikke bliver af den politisk korrekte slags. Tværtimod.

Uden indflydelse fra anden side skulle resultatet gerne blive et mere ærligt og rendyrket Tekstforum. Netop med streg under ”tekst”, for belært af dyrekøbte erfaringer med uforvarende overtrædelser af ophavsretsloven vil billedmaterialet fremover blive stærkt begrænset til fordel for det skrevne ord.

Ændringerne vil ikke blive så tydelige gennem layoutet, som vi ikke har set grund til at ændre radikalt på, men på indholdsredigeringen, samt betydelige begrænsninger af den fri bevægelighed  på sitet. Man vil stadigvæk kunne bidrage med tekster på både blok og læsesal, samt kommentere, men ikke så uhindret som før. En slankning af forfatterkartoteket kan også komme på tale.

Men alt dette vil man kunne læse mere om, når vi har udarbejdet de nye retningslinjer i detaljer og slået dem op i infomenuen.

Sabbath Andersen.