Velkommen

til et aktivt forfatternetværk, hvor du kan deltage med dine egne indlæg i form at tekster og kommentarer

Du kan også nøjes med at læse med, men håbet er, at sitet med tiden vil blive præget af en mangfoldighed af bidrag.

Formål

Der tale om den ambition, at vores forfatternetværk på den lange bane skal vinde genklang i videre kredse som et seriøst forum for udveksling af tekster og meninger på kulturel basis. Og  litterært måske desuden blive en afsætningsrampe for nye digteriske talenter.

Sammenlagt, en målsætning der ikke lader sig gøre uden en fast redaktionel linje med fokus på netop kvalitet, originalitet og uforudsigelighed. Samt med parathed til at skille klinten fra hveden (i modsætning til andre, lignende fora på nettet  der satser på bredden og med en anderledes relativistisk tilgang til tekstuniverset).

Der skal da heller ikke lægges skjul på, at en hierarkisk struktur  netop er et forsøg på at lægge afstand til noget, der ellers ville ligne et traditionelt socialt medie. Tekstforums  udgivelsespolitik sigter snarere på at nærme sig den praksis, man kender fra enhver forlagsvirksomhed.

Teksterne

Både fiktion og faktion. De kan handle om alt – samfundsforhold, politik, videnskab, psykologi, filosofi, litteratur, kunst osv. Et bredt spektrum af emner inden for en overordnet ramme af kulturelt tilsnit. Sagtekster, essayistik, debatindlæg af enhver art, men også særdeles gerne skønlitteratur i alle genrer – poesi og prosa.

Indlæg (Blog) og læsesal

Tekstforum er bygget op som både blog og læsesal. Til bloggen er der fri adgang for alle brugere, dvs. her kan man publicere tekster, kommentere indlæg og besvare andres kommentarer. Dog med den tilføjelse, at man for at kunne slå sit eget indlæg op først skal afgive en kommentar til en andens. Vi har desværre fundet det nødvendigt at indføre denne regel efter princippet noget for noget.

Hvordan man opretter en brugerprofil og rekvirerer sin loginkode forklares nærmere i INFO-menuen.

Læsesalen derimod bestyres af redaktionen. Her kan man læse de tekster, der er fundet gode nok til at indgå i samlingen. Hvem der afgør det og foretager selekteringen, er altså alene os. I udvælgelsen skeles, som nævnt,  udelukkende til kvalitet og grad af væsentlighed. Vores udfordring i den henseende vil være så vidt muligt at tilsidesætte egne præferencer og idiosynkrasier, så at også anden smag og andre holdninger end vore personlige kommer til orde.

På læsesalen vil man tillige finde oplysning om de enkelte forfattere. Desuden eventuelt anmeldelser af deres tekster.

(Her til slut skal jeg lige minde om at facebooksiden til annoncering af alt nyt på Tekstforum er midlertidigt nedlagt og linket til den øverst i hovedmenuen derfor uvirksomt).

Endnu engang velkommen


Er Kristus ”ikke genopstået, så er han rådnet op i graven, som ethvert andet menneske (…) Så er han en lærer som enhver anden og kan ikke længere hjælpe; og vi er atter forældreløse og alene og må nøjes med visdommen og spekulationen. Vi er i en art helvede, hvor vi blot kan drømme – udelukket – som gennem et dæksel – fra himlen. Men hvis jeg virkelig skal frelses – så skal jeg have vished ikke visdom, drømme, spekulation – og denne vished er troen. Og troen er tro på det, mit hjerte, min sjæl trænger til, ikke min spekulerende forstand. For det er min sjæl, med dens lidenskaber, så at sige med dens kød og blod, der skal frelses, ikke min abstrakte ånd. Man kan sige: Kun kærligheden kan tro på opstandelsen.”

Ludwig Wittgenstein (1951)

Ja, det kan man måske sige. Dog ikke, om manden har fået SIN vished for opstandelsen. Det siger citatet ikke noget om. Men siger til gengæld noget om en omvendelse, for der er tale om  Wittgensteins personlige farvel til positivismen.

SA