Velkommen

til et aktivt forfatternetværk (ikke Danmarks største, men mest seriøse), hvor du kan deltage med dine egne indlæg i form at tekster og kommentarer

Du kan også nøjes med at læse med, men håbet er, at sitet med tiden vil blive præget af en mangfoldighed af bidrag.

Formål

Der tale om den ambition, at vores forfatternetværk på den lange bane skal vinde genklang i videre kredse som et seriøst forum for udveksling af tekster og meninger på kulturel basis. Og  litterært måske desuden blive en afsætningsrampe for nye digteriske talenter.

Sammenlagt, en målsætning der ikke lader sig gøre uden en fast redaktionel linje med fokus på netop kvalitet, originalitet og uforudsigelighed. Samt med parathed til at skille klinten fra hveden (i modsætning til andre, lignende fora på nettet  der satser på bredden og med en anderledes relativistisk tilgang til tekstuniverset).

Der skal da heller ikke lægges skjul på, at en hierarkisk struktur  netop er et forsøg på at lægge afstand til noget, der ellers ville ligne et traditionelt socialt medie. Tekstforums  udgivelsespolitik sigter snarere på at nærme sig den praksis, man kender fra enhver forlagsvirksomhed.

Teksterne

Både fiktion og faktion. De kan handle om alt – samfundsforhold, politik, videnskab, psykologi, filosofi, litteratur, kunst osv. Et bredt spektrum af emner inden for en overordnet ramme af kulturelt tilsnit. Sagtekster, essayistik, debatindlæg af enhver art, men også særdeles gerne skønlitteratur i alle genrer – poesi og prosa.

Indlæg (Blog) og læsesal

Tekstforum er bygget op som både blog og læsesal. Til bloggen er der fri adgang for alle brugere, dvs. her kan man publicere tekster, kommentere indlæg og besvare andres kommentarer.

Hvordan man opretter en brugerprofil og rekvirerer sin loginkode forklares nærmere i INFO-menuen.

Læsesalen derimod bestyres af redaktionen (hele 2 mand). Her kan man læse de tekster, der er fundet gode nok til at indgå i samlingen. Hvem der afgør det og foretager selekteringen, er altså alene os. I udvælgelsen skeles, som nævnt,  udelukkende til kvalitet og grad af væsentlighed. Vores udfordring i den henseende vil være så vidt muligt at tilsidesætte egne præferencer og idiosynkrasier, så at også anden smag og andre holdninger end vore personlige kommer til orde.

På læsesalen vil man tillige finde oplysning om de enkelte forfattere. Plus eventuelt anmeldelser af deres tekster.

Endnu engang velkommen

admin


”Har du nogensinde opløftet din ånd til en betragtning over eksistensen i og for sig, som den rene eksisteren? Har du nogensinde tankefuldt sagt til dig selv: Det er! Uden i dette øjeblik at ænse, om du har et menneske foran dig eller en blomst eller et sandkorn – kort sagt uden henvisning til denne eller hin særlige form for eksistens? Hvis du virkelig er nået så langt, vil du have følt tilstedeværelsen af et mysterium, der må have lammet din ånd med ærefrygt og undren. Selve ordene ”Der er intet!” eller ”Der var engang, hvor der intet fandtes!” er selvmodsigende. Der er noget i os, der afviser udsagnet med så stærkt og øjeblikkeligt et lys, som om det bar vidnesbyrd mod det i kraft af sin egen evighed.”

Samuel Taylor Coleridge


”Når barnet beder sin aftenbøn, beder det Jesus om at passe på sig. Og så gør han det. Han passer selvfølgelig også på andre børn og voksne i andre huse, men barnets bøn gælder nu engang DET hus, hvor barnet selv går til ro.

Barnet beder ikke kun for sig selv. Det beder også vor Herre passe på far og mor og moster Line. Og så føjer det til: ”og alle andre i hele alverden.”

Sådan er barnets forhold til ”alverden”. Alverden er det, der lige føjes til, når far og mor og moster Line er nævnt. Det er som en håndevending – et suffiks til det kendte og fortrolige. For det er far og mor og moster Line, der giver BARNETS verden indhold og fasthed. (…) Far og mor og moster Line er jo dem, hos hvem det har rod, hvorfra dets verden går, sådan som det store barn H.C. Andersen synger om Danmark.”

Jesper Langballe