Velkommen

til et aktivt forfatternetværk, hvor du kan deltage med dine egne indlæg i form at tekster og kommentarer

Du kan også nøjes med at læse med, men håbet er, at sitet med tiden vil blive præget af en mangfoldighed af bidrag.

Formål

Der tale om den ambition, at vores forfatternetværk på den lange bane skal vinde genklang i videre kredse som et seriøst forum for udveksling af tekster og meninger på kulturel basis. Og  litterært måske desuden blive en afsætningsrampe for nye digteriske talenter.

Sammenlagt, en målsætning der ikke lader sig gøre uden en fast redaktionel linje med fokus på netop kvalitet, originalitet og uforudsigelighed. Samt med parathed til at skille klinten fra hveden. (Er man fra brugers side ikke med på det, er der alternativer på nettet, sider der satser på bredden og med en anderledes relativistisk tilgang til tekstuniverset – og hvor man oven i købet som oftest er garanteret konstruktiv ros!)

Der skal da heller ikke lægges skjul på, at en hierarkisk struktur  netop er et forsøg på at lægge afstand til noget, der ellers ville ligne et traditionelt socialt medie. Tekstforum.dk´s udgivelsespolitik sigter snarere på at nærme sig en praksis, man kender fra enhver forlagsvirksomhed.

Teksterne

Både fiktion og faktion. De kan handle om alt – samfundsforhold, politik, videnskab, psykologi, filosofi, litteratur, kunst osv. Et bredt spektrum af emner inden for en overordnet ramme af kulturelt tilsnit. Sagtekster, essayistik, debatindlæg af enhver art, men også særdeles gerne skønlitteratur i alle genrer – poesi og prosa.

Indlæg (Blog) og læsesal

Tekstforum er bygget op som både blog og læsesal. Til bloggen er der fri adgang for alle, dvs. her kan man slå sine tekster op, kommentere alle indlæg og besvare andres kommentarer. Forudsætningen er blot at man opretter en brugerprofil og rekvirerer en loginkode (nærmere om det i INFO-menuen).

Læsesalen derimod bestyres af redaktionen. Her kan man læse de tekster, der er fundet gode nok til at indgå i samlingen. Hvem der afgør det og foretager selekteringen, er altså alene os. I udvælgelsen skeles, som nævnt,  udelukkende til kvalitet og grad af væsentlighed. Vores udfordring i den henseende vil være så vidt muligt at tilsidesætte egne præferencer og idiosynkrasier, så at også anden smag og andre holdninger end vore personlige kommer til orde.

På læsesalen vil man tillige finde oplysning om de enkelte forfattere. Desuden kan man se eventuelle anmeldelser af deres tekster.

Endnu engang velkommen og god fornøjelse

adminLars Vilks: “Nimis”


”Nimis” kan ses på stranden i Kullabergs naturreservat i Skåne.

Konceptkunsten har som grundidé, at kunst er liv og i vedvarende forandring, hvorfor Vilks med mellemrum stadigvæk bygger på sit værk. Under stærk bevogtning.